Barclet a.s.


Naším cílem je optimalizovat hlavní činnosti a procesy našich zákazníků a zlepšit tak jejich fungování a konkurence schopnost. K tomu využíváme zkušeností našich odborníků v oblasti IT a buseness konzultatntů.

Našim zákazníkům nabízíme nejen vývoj a dodávku softwarového řešení na míru, ale také integraci standardizovaných řešení jako je např. SAP a další podnikové systémy.

Všechny IT služby a projekty naší společnosti jsou realizovány v souladu se světově uznávanými metodologiemi řízení projektů (PRINCE2, ASAP, a další). Z tohoto důvodu zajišťujeme maximální efektivitu času a nákladů jakož i standardizovanou kvalitu všech našich IT služeb a životních cyklů projektu.

Mimo našich zákazníků se snažíme podporovat talentované osobnosti napříč různými odvětvími a poskytovat jim potřebnou podporu v rozvíjení jejich talentu. Mezi podporované osobnosti patří např. slovenský olympionik Pavel Šimko.

Služby

KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Měníme technologická řešení na obchodní výsledky a vedeme zákazníkovu organizaci k vysoké produktivitě a obchodnímu ... Více

INTEGRACE ENTERPRISE DAT

Vaše data budou bezpečně a efektivně integrovaná, zatímco vy se můžete plně soustředit na vaše hlavní činnosti podnikání ... Více

SLUŽBY SYSTÉMOVÉ, APLIKAČNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Prostřednictvím těchto služeb vám poskytneme ucelený soubor systémů, aplikací a technické infrastruktury, které zahrnují ... Více

SLUŽBY IT OUTSOURCINGU (ITO)

Nabízíme komplexní outsourcing informačních technologií.ITO je službou, která vám pomůže ušetřit náklady, plnit své pracovní povinnosti ... Více

PODNIKOVÉ SYSTÉMY

SAP ERP - jasně definovatelné a plánovatelné náklady, omezení neplánovaných odstávek, vyšší transparentnost operací ... Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Moduly pro podporu projektového řízení, správu dokumentů, reportů, porad či řízení dokumentace ... Více

VÝVOJ APLIKACÍ

Vývoj a podpora webových a vnitropodnikových aplikací na Java a Microsoft platformách ... Více

CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ

Zbavíme vás starostí s vlastnictvím pevného hardwaru a se smluvním kvazi-pronajímáním kapacity... Více

HW

Nabízíme široké portfolio HW a SW řešení, včetně jejich implementace, podpory provozu a řešení problémů, od dodávky HW a SW... Více

BEZPEČNOST INFORMACÍ

Bezpečnost informací je ochrana informací proti široké škále hrozeb. Našim zákazníkům pomáháme zajistit business kontinuitu ... Více

ASSET MANAGEMENT

Pomocí vhodných nástrojů vám zajistíme optimální výkonnost majetku, eliminaci rizik, jeho nedostupnosti a přehled o ...Více

KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Měníme technologická řešení na obchodní výsledky a vedeme zákazníkovu organizaci k vysoké produktivitě a obchodnímu úspěchu.

Naše konzultační služby:

 • Strategické IT poradenství
 • IT konsolidace a migrace
 • IT Integrace
 • IT Infrastruktura

INTEGRACE ENTERPRISE DAT

Vaše data budou bezpečně a efektivně integrovaná, zatímco vy se můžete plně soustředit na vaše hlavní činnosti podnikání.

SLUŽBY SYSTÉMOVÉ, APLIKAČNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Prostřednictvím těchto služeb vám poskytneme ucelený soubor systémů, aplikací a technické infrastruktury, které zahrnují všechny současné i budoucí potřeby podniku

SLUŽBY IT OUTSOURCINGU (ITO)

Nabízíme komplexní outsourcing informačních technologií.ITO je službou, která vám pomůže ušetřit náklady, plnit své pracovní povinnosti, udržet si provozní efektivitu a umožňují vám soustředit se na své základní kompetence.

PODNIKOVÉ SYSTÉMY

SAP ERP - jasně definovatelné a plánovatelné náklady, omezení neplánovaných odstávek, vyšší transparentnost operací, rozhodování o inovacích a business procesech založené na faktech.

SAP Business Objects - je odpovědí na otázku, jak získat integrované informace a zpřístupnit je uživatelům včas a přesně tam, kde jsou zapotřebí.

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Moduly pro podporu projektového řízení, správu dokumentů, reportů, porad či řízení dokumentace.

Pro řešení využíváme především technologii Microsoft SharePoint, nabízíme také vlastní portálové řešení na bázi Microsoft .NET MVC.

VÝVOJ APLIKACÍ

Vývoj a podpora webových a vnitropodnikových aplikací na Java a Microsoft platformách.

CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ

Zbavíme vás starostí s vlastnictvím pevného hardwaru a se smluvním kvazi-pronajímáním kapacity.

Aktivní role v cloudových technologiích a hluboká analýza potřeb zákazníků nám dávají solidní základnu v oblasti vývoje cloudu.

HW

Nabízíme široké portfolio HW a SW řešení, včetně jejich implementace, podpory provozu a řešení problémů, od dodávky HW a SW pro Vaše řešení až po komplexní outsourcing Vašeho ICT pro platformy IBM, Dell, Oracle a EMC.

BEZPEČNOST INFORMACÍ

Bezpečnost informací je ochrana informací proti široké škále hrozeb. Našim zákazníkům pomáháme zajistit business kontinuitu, minimalizovat business rizika a také maximalizovat návratnost investic a business příležitostí.

V dnešním světě IT dochází k rostoucí výměně informací mezi organizacemi a obrovskému nárůstu používání nejen počítačů, ale také mobilních zařízení, jejichž ochrana nabývá na stále větším významu.

Základem pro oblast bezpečnosti informací je mezinárodní norma Code of Practice for Information Security ISO/IEC 27002:2013, kterou lze chápat jako sbírku nejlepších bezpečnostních praktik a která může být využita jako seznam všeho správného, co je nutné pro bezpečnost informací v organizaci udělat. Norma nepřikazuje která opatření musejí být aplikována, ale ponechává rozhodnotí na vaší organizaci s ohledem na hodnocení rizik a konkrétní situaci.

ASSET MANAGEMENT

Pomocí vhodných nástrojů vám zajistíme optimální výkonnost majetku, eliminaci rizik, jeho nedostupnosti a přehled o jeho aktuálním stavu.

Produkty

SECURE DOCUMENT MANAGEMENT (SDM)

Secure Document Management – Řízená dokumentace – slouží pro celkovou správu dokumentů v organizaci na nejvyšší úrovni bezpečnosti ... Více

ADVANCED SECURITY PACK (ASP)

Advanced Security Pack (ASP) zabezpečuje sladění přístupových oprávnění, standardizaci rozhraní pro integrované aplikace ... Více

SECURE DOCUMENT MANAGEMENT (SDM)

Secure Document Management – Řízená dokumentace – slouží pro celkovou správu dokumentů v organizaci na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Udržuje centrální přehled o pohybu a stavu všech dokumentů a zajišťuje, že každý dokument bude předáván správným lidem ve správném pořadí při dodržení lhůt.

Klíčové rysy a funkce:

 • Nástroj pro bezpečnou řízenou evidenci, řízené schvalování a archivaci dokumentů.
 • Snadná a rychlá modifikace workflow administrátorem i uživateli s příslušnými právy.
 • Snadná zabezpečená integrace se všemi běžně používanými informačními systémy.
 • Šifrovaný přístup k dokumentům kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.
 • Minimální nebo žádné nároky na školení uživatelů.
 • Pokrytí neomezeného počtu procesů, agend a typů dokumentů.
 • Prokazatelné schvalování připojením uznávaného elektronického podpisu, podpisu založeného na interním certifikátu nebo biometrického podpisu.
 • Připravené formuláře nejčastějších interních schvalovacích procesů (příchozí faktury, nákup zboží a služeb, administrativa služebních cest apod.).

Pro cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

ADVANCED SECURITY PACK (ASP)

Advanced Security Pack (ASP) zabezpečuje sladění přístupových oprávnění, standardizaci rozhraní pro integrované aplikace a také zavedení jednotného standardu bezpečnosti a možnosti vytváření reportů o uložených objektech (identitách a jim přiřazených oprávněních) a to jak pro gestory aplikací, tak i pro potřeby IT Security auditu.

Mezi hlavní přínosy zavedení ASP z pohledu bezpečnosti patří:

 • Centralizace a zpřehlednění přístupových oprávnění přistupujících modulů.
 • Poskytnutí unifikovaných služeb napříč celým prostředím zákazníka.
 • Granularita oprávnění až do úrovně jednotlivých typů uložených objektů.
 • Zavedení jednotného bezpečnostního standardu.
 • Poskytnutí informací o aktuálním/historickém stavu identit a jejich přístupů pro potřeby bezpečnostního auditu.
 • Snížení nákladů při bezpečnostním auditu.
 • Zavedení procesů umožňujících proaktivní kontrolu nad dodržováním nastavených bezpečnostních pravidel.

Licence ASP pokrývá služby následujících modulů:

 • Modul Audit
 • Modul centrálního úložiště.
 • Modul hromadné správy úložiště.
 • Základní sada konektorů (csv, LDAP, DB).
 • Modul webových služeb.

Pro cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

Mezi naše zákazníky patří

Správa železniční dopravní cesty
Správa železniční energetiky
Centrum vedecko-technických informácií SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Železnice Slovenskej republiky

Reference

SAP IS-U Zákazník Správa železniční energetiky Hradec Králové, státní organizace
Aplikace EHV Zákazník Správa železniční energetiky Hradec Králové, státní organizace
Změny alokací v SAP CO Zákazník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
eHealth Zákazník Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky
ÚPVS Zákazník Úřad vlády Slovenské republiky
Mobilní policista Zákazník Ministerstvo vnitra Slovenské republiky
Slovenské železnice Zákazník Slovenské železnice (SŽ)
Národní Teleprezentační infrastruktura Zákazník Centrum vědecko-technických informací SROV

SAP IS-U

Zákazník Správa železniční energetiky Hradec Králové, státní organizace
Realizace dodávek v systému SAP IS-U, SAP EDM a SAP IDE:

Změna nastavení funkčností v SAP IS-U pro novou tarifní strukturu a zapracování změn legislativy k 1.1.2016.

 • Elektronická fakturace
 • Ocenění velkoodběrů
 • Ocenění maloodběrů
 • Billing a fakturace spotřebních míst extérních a ztracených zákazníků
 • IDE a výměna dat pro zasílání elektronických faktur
 • Výkaznictví

Změna nastavení pro přenesenou daňovou povinnost (PDD) a zpracování změn legislativy k 1.2. 2016

 • Billing a fakturace
 • Rozhraní pro elektronickou fakturace
 • IDE pro výměnu dat ERU, stahování licencí z databáze ERU

Aplikace EHV

Zákazník Správa železniční energetiky Hradec Králové, státní organizace
Realizace dodávek:

Řešení pro sekvencí přenos dat z elektrických hnacích vozidel (EHV) a jejich ukládání do databáze:

 • Vytvoření datového modelu a zpracování analýzy dat spotřeby
 • Realizace databáze EHV v SQL serveru 2008 R2 Express edition dle definovaného datového modelu
 • Extrakce a import dat do databáze
 • Front-end - webové rozhraní pro vizuální prezentaci výsledků dotazů do databáze

Rozšíření funkčností SW aplikace pro zpracování dat z elektrických hnacích vozidel:

 • Automatické generování reportů o spotřebě EHV dopravcům a automatické ukládání na předem dané uložiště
 • Archivace primárních dat a dat databáze
 • Rozšíření reportingu

Optimalizace zpracování dávkových souborů z EMS s ohledem na narůstající počet připojených EHV

 • Optimalizace výkonu databáze
 • Optimalizace výkonu frond-endu

Změny alokací v SAP CO

Zákazník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Realizace dodávek:

Nastavení informačního systému SAP SŽDC pro nové potřeby alokací průřezových činností na generálním ředitelství a ostatních organizačních jednotkách SŽDC v SAP ERP modulu CO:

 • Alokace průřezových činností na GŘ pro definované pracovní úseky
 • Rozúčtování společných nákladů provozu
 • Rozúčtování společných nákladů CDP
 • Logy rozpouštěcích rutin

eHealth

Zákazník Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky
Subdodávka na realizaci:

Komplexní informační systém pro elektronické zdravotnictví společně s komunikačními technologiemi

 • Vývoj služeb na platformě Microsoft .NET pro oblast medikace, preskripce a dispenzace Elektronického zdravotnictví Slovenské republiky.
 • Vývoj business logiky dle zadání Národného centra zdravotnických informacií obsluhující evidenci předpisu léků, léčebných prostředků, zdravotnických potřeb a dietetických potravin, kontroly interakci, alergií a kontraindikací, evidence vydávání lékárnami a aplikací zdravotnickými pracovníky pacientům.
 • Tvorba znalostního systému a tvorba aplikace pro správu znalostí Národného farmaceutického registru.
 • Testy - ucelená množina testů, jednak tzv. unit testů pro kontrolu správnosti implementace dílčích programových pasáží vyvíjených programátory a obecná množina testů prověřujících komplexní správnost běhu aplikací pomocí scénářů modelujících reálné případy.

ÚPVS

Zákazník Úřad vlády Slovenské republiky
Subdodávka na realizaci :

Systém ústředního portálu veřejné správy

 • Vývoj funkcionalit pro centrální a jednotný přístup k informačním zdrojům a službám veřejné správy : nasměrování uživatele na využití konkrétní elektronické služby veřejné správy s využitím relevantních informačních zdrojů.
 • Implementace funkcionality pro Elektronickou schránku, která slouží všem dospělým občanům SR pro komunikaci se státními institucemi.
 • Testy – ucelená množina testů pro kontrolu správnosti implementace dílčích programových pasáží vyvíjených programátory a obecná množina testů prověřujících komplexní správnost běhu aplikací. Zahrnuje testy jednotlivých modulů portálu – tzv. unit testy, integrační testy, performance testy a také akceptační testy ve spolupráci se zákazníkem.

Mobilní policista

Zákazník Ministerstvo vnitra Slovenské republiky
Subdodávka na realizaci:

Reporting a statistika nad heterogenními daty

 • Návrh datového modelu
 • Implementace SAP BW
 • Implementace SAP BO
 • Integrace na interní a externí systémy/zdroje
 • Naplnění/plnění DB daty z interních a externích systémů/zdrojů
 • Realizace reportingu a statistik v SAP BW, SAP BO

Slovenské železnice

Zákazník Slovenské železnice (SŽ)
Subdodávka na:

Pasportní aplikace SŽ

 • Rozvoj stávajících pasportních aplikací
 • Aplikační údržba pasportů
 • Zabezpečení provozu

Národní Teleprezentační infrastruktura

Zákazník Centrum vědecko-technických informací SROV
Realizace dodávky:

Vybudování moderní Národní teleprezentační infrastruktury pro podporu výzkumu, vývoje a transferu technologií, která umožňuje efektivní a operativní řešení video konferenční komunikace nejen v rámci akademické sféry SR, ale i v rámci její propojení na mezinárodní širokopásmové komunikační infrastruktury:

 • Centrální management správy systému a podpora provozu
 • Kalendář s automatickým managementem koncových systémů
 • Centrální systém řízení
 • Centrální streamovací platforma pro živé vysílání
 • Multimediální archív, správa a podpora jeho provozu
 • Instalace teleprezentačních a videokonferenčních kolaboračních pracovišť na 192 koncových bodech

Kariéra

Chtěli byste se stát součastí našeho týmu? V současné době hledáme kolegy na pozice:

 • Analytik
 • Konzultant SAP modul FI
 • Konzultant SAP modul CO
 • Konzultant SAP modul BW
 • Vývojář SAP ABAP
 • Programátor .NET a C#